? Hur mäter man storleken på hästen ?
= Man mäter höjden på hästen, dvs från marken/backen och upp till överkant på örat.