Din varukorg

Varukorgen är tom
Summa: 0,00 kr
Varukorgen »    Kassan »

Köp- & Betalningsvillkor

 
Nils Olsson hemslöjd tillämpar Distans och Hemförsäljningslagen
 

Kunduppgifter

Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits vid beställningstillfället är korrekt. För beställare under 18 år krävs målsmans godkännande. Beställning i annan persons namn utan dennes medgivande polisanmäles.
 

Skydd av personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall oss. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.

 

Bankgiro

Bankgiro: 220-8809

Priser

Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid fakturerningstillfället, oavsett om priserna förändras efter att beställningen gjorts. Priset som gäller är det som står på produktsidorna, om annan överenskommelse gjorts med kunden kan denne använda offert funktionen som finns i vår webshop. Om detta sker i andra fall kommer vi inte att godkänna beställningen. Om inget pris finns angivet för en produkt, är kunden tvungen att begära offert på produkten i fråga. Vi reserverar oss för felpublicerade priser.
 

Skatt/moms

Samtliga priser inkluderar vid försäljningstillfället gällande mervärdesskatt, för närvarande 25%
 

Felaktig information

Vi förbehåller oss för fel i information och specifikationer, på samtliga förekommande produkter på vår webbplats. Vi kan ej heller garantera att en bild återger varans exakta utseende.
 

Leveranser

Normal leveranstid varierar beroende på hög orderingång eller specialbeställning av vissa produkter.
Varorna levereras dock inom skälig tid och har du särskilda önskemål om leveransdatum så är du varm välkommen att kontakta oss. Är någon av de varor Du beställt slut på lager meddelar vi dig detta snarast möjligt, och ger dig uppgift om leveranstiden. Vi förbehåller oss även rätten att neka leverans p g a vår eller leverantörens lagersituation, eller om vi av någon annan anledning inte godkänner beställningen. Vi meddelar kunden (via e-post eller telefon) ifall sådana situationer uppstår.
Alla leveransbesked är preliminära - vilket beror på att vi reserverar oss för att våra leverantörer ibland kan ändra deras leveransbesked på våra inköpsordrar.
Paket ligger i normalfallet kvar på bussgodsterminalen eller postens serviceställe i maximalt 14dagar. Ej utlösta försändelser debiteras med frakt och returfrakt till fulla värdet.
 
Om Du som kund anser att leverans dröjer så länge att Du önskar avbeställa produkten i fråga, är det Ditt ansvar att ordern avbeställs innan leverans sker.
OBSERVERA: När en order skall avbokas så görs detta genom att e-posta oss på info@nohemslojd.se. alt. Telefon 0250-372 00. En bekräftelse på er avbokning kommer att skickas tillbaka till er e-post.
 

Kollinummer

Kollinummret på din order skickas automatiskt till din uppgivna e-post samma dag som din order har packats hos oss. Om paketet kräver kollinummer, mindre försändelser skickas utan kollinummer.
 

Ändring av beställning

Du kan fram till det att din order levereras från oss förändra din order utan extra kostnad (förutom prisskillnaden mellan varorna). Detta gäller dock inte om varan är en specialbeställning. Det pris som gäller är det som är aktuellt vid tillfället för ändringen. Om du vill ändra i din order så att totalbeloppet blir högre än tidigare, så kan du bli tvungen att lägga en kompletteringsorder eller lägga om din order helt, beroende på vilket betalningssätt du valt.
 

Avbeställning

Du kan utan kostnad avbeställa en order fram till det att ordern levereras från oss, även vid försenade leveranser, fast inte om ordern är en specialbeställning. Har du betalat i förskott får du tillbaka dina pengar inom 20 dagar om du avbeställer.
 

Outlösta postförskotts-paket

Du förbinder dig att lösa ut beställda varor. Liggtiden för ett  företagspaket är 14 dagar. Om postförskottet ändå inte löses ut, debiteras Du för våra fraktkostnader både till och från dig samt 10% av ordervärde (inkl moms). Notera att vissa frakter är subventionerade och i de fallen är det den faktiska fraktkostnaden som debiteras. Alla obetalda skulder drivs in med hjälp av ett inkassoföretag. Kunden debiteras självkostnadspris för indrivningsförfarandet.
 

Ångerrätt och returer

Som privatperson har Du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen måste Du först kontakta oss.Returfrakten sker alltid på din bekostnad enligt distansavtalslagen § 18 och på ditt ansvar.
Om ni vill att vi skall skicka ut retursedlar till er i ett ångerrättsärende kontakta oss för att få reda på priset. Observera dock att även om vi skickar ut fraktsedel är det på ditt ansvar (vad gäller, förpackning, emballage och eventuell ersättning från transportbolaget).

Detta gäller självklart inte om vi skickat en vara som ej var den som kunden beställt. Tänk på att du som kund bär ansvaret för återsändningen av produkten.
 
Konsumentverket om Distansavtalslagen SFS 2005:59
 

Leveransreklamation (åtgärder vid transportskador)

Synliga skador på varor ska vid mottagande reklameras direkt till fraktbolaget och sedan till oss Nils Olsson hemslöjd AB. Saknade varor, felaktigt skickade varor eller andra frågor som inte rör fraktbolaget ska vara oss tillhanda inom skälig tid.


Kampanjer och erbjudanden

De produkter som vi listar under "Rea" gäller så långt lagret räcker. Om vi eventuellt tar bort en kampanj eller erbjudande på hemsidan, men produkter i dem fortfarande finns i lager, så kommer du att kunna återfinna dem under sina normala produktkategorier i vår webbshop.
 

Vid tvist

Vi följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.
 

Användarsupport

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, befrias Nils Olsson Hemslöjd AB från sina förpliktelser att fullgöra dessa villkor.